Jag hjälper dig att hitta och utveckla din naturliga ledarstil

Du tillbringar större delen av ditt liv i komfortzonen. Det är där du känner dig hemma och det är där du känner dig trygg. När du leder från komfortzonen känner dina medarbetare din trygghet och det blir lätt att följa dig.

Men det finns situationer där din naturliga ledarstil inte räcker till. Situationer där du skulle behöva slå knut på dig själv för att lyckas i ditt ledarskap. Dessa situationer ska jag hjälpa dig att träna på och tillsammans ska vi utveckla din naturliga ledarstil, samtidigt som du stannar kvar i komfortzonen.

Min vision om ett mänskligare ledarskap

Jag har en vision om att alla medarbetare i alla företag och organisationer ska ha ledare som har hittat sin naturliga ledarstil och som känner sig trygga i den.

Under 30 år i arbetslivet varav de senaste 10 åren som konsult har jag sett massor med exempel på hur bristfälligt ledarskap leder till låg produktivitet, låg arbetsglädje och alltför höga stressnivåer. Inte sällan mynnar det ut i konflikter mellan grupper och mellan individer. Påfallande ofta mår ledarna också dåligt när de känner att ledarstilen inte räcker till. Jag har också sett fantastiskt goda resultat av ledare som hittat sin naturliga stil.

Passionen som drivkraft

Min mission och passion är att hjälpa ledare att hitta och utveckla sin naturliga ledarstil. Det kommer att leda till friskare medarbetare, lönsammare företag och ett starkt näringsliv.

Som grund för mitt arbeter ligger de senaste 100 årens forskning på ledarskap och motivation. Jag hämtar kunskap och inspiration från psykologer som Carl Gustaf Jung och Abraham Maslow, från motivationsforskare som Fredrick Herzberg och Edward Deci och från gruppdynamikforskare som Will Schutz och Susan Wheelan. Till detta lägger jag ledarstilsteorier av bl.a. Blake & Mouton, Hersey & Blanchard och Bass & Riggio.