Det händer något spännande när man sätter samman ett antal individer i en grupp. Ibland blir det ett bra resultat och ibland blir det kalabalik. För den som ska leda gruppen kan det vara bra att känna till något om hur grupper utvecklas och hur olika grupproller kan hjälpa eller stjälpa gruppen.

Fundamental Interpersonal Relations Orientation presenterades av psykologen Will Schutz 1958. Teorin togs fram när Schutz under Koreakriget studerade varför grupper med lika utbildad personal med samma uppgifter fungerade olika.

Susan A. Wheelan har ägnat många år åt att forska på gruppers utveckling och hon föreslår en modell som ligger mycket nära FIRO. Enligt Wheelan kan grupper fastna i ett stadium under en längre period och de kan också pendla fram och tillbaka mellan olika stadier. Det kan underlätta för medlemmarna i en grupp att ha kunskap om gruppdynamik och gruppers naturliga utvecklingsstadier. Om gruppen inte fungerar perfekt direkt så är det inget misslyckande. De oundvikliga intressemotsättningar som uppstår under en grupps utveckling är naturliga, så gruppens medlemmar kan med gott samvete luta sig tillbaka och njuta av resan även om det stormar.

Tuckman har formulerat en modell för att beskriva gruppers utveckling som i stort överensstämmer med både FIRO och Wheelan.

Patrick Lencioni beskriver fem s.k. felfunktioner som gör det svårt att skapa en fungerande arbetsgemenskap. Listan kan självklart också användas som tips för den som vill skapa en välfungerande arbetsgemenskap.

Enligt Meredith Belbins forskning lyckas en grupp prestera bättre med en balanserad tillgång på olika s.k. teamroller i gruppen. En grupp med enbart högintelligenta och individuellt högpresterande personer tenderar att lyckas sämre än en grupp med medelmåttiga individer som kompletterar varandra.

Belbin beskriver ett antal teamroller som vi kan växla mellan. De flesta människor tenderar enligt Belbin att föredra en eller ett par av dessa roller och trivs bäst när de får vara i sin preferensroll.

Tillhörande svagheter betraktas normalt som tillåtna. De bör inte korrigeras eftersom det kan underminera den verkliga styrkan. Belbin definierade också otillåtna svagheter som behöver korrigeras. 

Bland grupprollerna hittar vi två ledarroller med helt olika ledarstil: Koordinatorn (Co-ordinator) och Utföraren (Shaper).