Jag har läst ett antal sågningar av personlighetsprofilering i allmänhet och Myers-Briggs Type Indicator i synnerhet. Orden som används är bland andra bluff, humbug och mumbo jumbo. Som licensierad MBTI-användare med tio års erfarenhet av instrumentet känner jag ett starkt behov av att dra en lans till MBTIs försvar.

Jag ska börja med att ge en kort beskrivning av teorin och min tolkning av instrumentet. Om du som läsare ska kunna förstå hur jag tänker, behöver du förstå hur jag ser på MBTI. Därefter ska jag försöka bemöta en del av den kritik som finns. Skrivandet och argumenterandet går hand i hand, så det kan mycket väl sluta med att jag motbevisar mig själv. Jag hoppas kunna göra motsatsen, men är öppen för att jag kanske har tänkt fel.

MBTI ® (Myers-Briggs type Indicator ®) påstås vara den mest använda analysmodellen i världen för att beskriva och konkretisera människotyper och karaktärer. Utifrån MBTI-analys kan vi upptäcka tänkbara konfliktorsaker i hur vi ser på t.ex. ordning och reda, information, beslut, informationsinhämtning och hur många ord man behöver använda för att förklara något.